Képviselői Hírlevél – 2011/12.

Németh Zoltán önkormányzati képviselő tájékoztatója – Budafok 2-es választókerület

Magyarország lakosainak sok évtizedes vágya, hogy kicsit gondtalanabbul élhessen. Be kell látnunk, hogy újra bizonytalan ideig le kell mondanunk ennek a teljesen jogos vágyunknak a teljesüléséről. Nagy a felfordulás a világban. Naponta újabb válságjelenségekről érkeznek hírek. Tegnapelőtt Görögország csődjéről cikkeztek a lapok, tegnap már Olaszország is megingott, ma már az egész Európai Unió „leminősítése” van napirenden. Az arctalan piacra, a senki által nem választott befektetők nyomására hivatkozva demokratikusan választott kormányok buknak meg. Európa vezető hatalmai adófizetők eurómilliárdjait fordítják a dolgozó emberek életének javítása, Európa versenyképességének növelése helyett a bankok feltőkésítésére, a „piac” megnyugtatására. Magyarország kormánya nem ezen az úton járt: a bankoktól és a multiktól hozzájárulást követelt a hatalmasra duzzadt adósság törlesztéséhez, a társadalom kiszolgáltatottságának csökkentéséhez. Az ellenlépések nem maradtak el, „szakértők” magyarázzák nap mint nap, hogy a „piaccal”, a befektetőkkel nem lehet szembeszállni. Magyarországon is sokan vannak, akik egyenesen kárörömmel figyelik a kormány küzdelmét. Ennek a harcnak a kimenetelét ma még nem lehet látni.

Budafok-Tétény önkormányzata minden intézményének, minden dolgozójának az a célja, hogy a kerületiek ne szenvedjenek szükséget, életfeltételeik ne romoljanak, és esélyeik – különösen a gyerekeké és fiataloké – ne csorbuljanak. Erőforrásaink azonban végesek. Nehéz idők állnak előttünk. Ilyenkor kell visszafordulni azokhoz az értékekhez, amelyeket háttérbe szorított a törekvés az anyagi gyarapodásra, mert ebben most csak keveseknek lesz része. A jó könyv, a kultúra évszázadok alatt felhalmozott kincsei ma is mindenki számára elérhetőek. Még inkább így van ez az emberi kapcsolatok gazdagságával, a barátsággal, a hűséggel, a szeretettel.

Pilinszky János Hitünk titkairól című írásából idézek: Advent: a várakozás megszentelése. Rokona annak a gyönyörű gondolatnak, hogy „meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk”. Gyermekkorunkban éltünk így. Vágyakoztunk arra – ami biztosan megjött. Télen: az első hóesésre. És várakozásunk ettől semmivel sem volt kisebb, erőtlenebb. Ellen kezőleg: nincs nagyobb kaland, mint haza érkezni, hazatalálni – beteljesíteni és fölfedezni azt, ami a miénk. És nincs gyengébb és „jogosabb” birtoklás se, mint szeretnünk azt, akit szeretünk és aki szeret minket. (…) Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé – szabad, és mentes a birtoklás minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétől-szomjától. Aki pedig jól várakozik, az időből épp azt váltja meg, ami a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: a hetek, órák, percek kattogó, szenvtelen vonulását. Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel se kevesebb annál, amire vár.

Minden kedves lakótársamnak ezekkel a gondolatokkal kívánok áldott, békés karácsonyi ünnepeket!
Köszönöm az eddig támogatást, és kérem, hogy keressenek fel javaslataikkal, problémáikkal!

Elérhető vagyok: e-mail:
nemethzoltan22@gmail.com
honlap: www.nemethzoltan.hu
tel.: 06-20-662-7037
Fogadóóra minden hónap első péntekén, előzetes telefonon történő bejelentkezés alapján.

by