Levél a csatornázóknak

Csatornázás-csatorna-szennyvízKarsay Ferenc polgármester a csatornázással kapcsolatos kerületi lakossági panaszok miatt levelet írt Wertán Zsoltnak, a Enviroduna Kft. ügyvezető igazgatójának. A polgármester észrevételeit az alábbiakban közöljük.

Tisztelt Igazgató Úr!

A XXII. kerületi, BKISZ program keretében végzett út-helyreállítási munkák kapcsán Németh Zoltán alpolgármester úr 2015. 11. 11-i elektronikus levelében kérte a Nagytétényi út bekötésekkel érintett szakaszainak teljes hosszúságú szőnyegezését és a Tóth József utca korrekcióját.

Ezen levél és Németh alpolgármester úr tájékoztatása alapján több, a témában folytatott – többek között a 2015. 11. 25-i – telefonbeszélgetés után több pontban is kifogásoljuk az Ön 2015. november 27-i (Németh Zoltán alpolgármester és Wohner Zsolt irodavezető uraknak küldött) elektronikus levelében írottakat.

A BKISZ program úthelyreállításaival kapcsolatban ismételten az alábbiakat rögzítjük:

1) Minden érintett útszakaszon, de különösen a Nagytétényi úton és a Tóth József utcában kérjük, hogy a Vállalkozó a szerződésében rögzített, 3 mm-ben maximalizált szintkülönbséggel dolgozza össze a régi és az új útfelületet. Ez a mostani állapotra nem igaz. A Nagytétényi út esetében továbbra is ragaszkodunk a teljes hosszban történő szőnyegezéshez a bekötésekkel érintett szakaszon.

2) Az Árpád utcában a kerület megrendelésében készült teljes szélességű szőnyegezés befejezésével derült ki, hogy a korábban egyesített rendszerű csatorna szakaszon, ami mostantól csapadékvíz csatornaként működik, a víznyelők pozíciója és szintje nem teszi lehetővé a funkciónak megfelelő működést. Például a bakhátú út közepén – az út legmagasabb pontján – elhelyezett víznyelőktől ugyanis nem várható el, hogy betöltsék rendeltetésüket. A mi megrendelésünkben készült munka során a régi aszfaltot – a nyomvonalon kívül eső részeken – felmarták és ugyanolyan magassággal újraaszfaltozták. Ennek tehát nem lehet következménye az a probléma, amit jeleztünk. A többi közműszolgáltatót érintő szerelvény problémákról nem tudunk állást foglalni, de annyit mindenképpen jelezni kívánunk, hogy nem történt meg a különböző műtárgyak megfelelő szintbe helyezése, amelynek megfelelő minőségű korrekcióját elengedhetetlennek tartjuk. Amennyiben sávos helyreállítást alkalmazott volna a Vállalkozó, ezek a problémák akkor is jelentkeztek volna.

3) A kivitelezés garanciális javításainak elvégzéséhez szigorúan ragaszkodunk, és a leghatározottabban kérjük minden a BKISZ programban sérült út és járda szerződés szerinti minőségű helyreállítását. Jelenleg el lehet végezni a felméréseket, és 2016. április 30-ig a kivitelezés is elkészülhet.

Kerületünk mindenben támogatta és a jövőben is támogatni fogja a program sikeres befejezését, de nem elfogadható, hogy a kerületi lakosok érdekei ilyen mértékben sérüljenek.
Ennek előmozdítása érdekében kérem, hogy Önök, mint a program beruházói képviselői mielőbb kezdeményezzenek egy többoldalú egyeztetést, ahol a Kivitelező, a majdani üzemeltető FCSM Zrt. ill. BKK Zrt., a beruházó képviseletében az Enviroduna Kft. és Önkormányzatunk vesznek részt.

Budapest, 2015. december 3.

Tisztelettel

Karsay Ferenc
polgármester

 

budafokteteny.hu

by